/ پزشکی / قایق رانی
آنچه در این مقاله می‌خوانید

8-3- كليه متعلقات و ابزار آلات قايق ها و لوازم جذب آب مي بايست در اولين وزن كشي قبل از مسابقه ، كاملاً خشك باشند .

ضمناً دو يا چند قايق بنابر تصميم كميته مسابقات و سيستم تصادفي ( اتفاقي) بلافاصله ، پس از مسابقه ،‌دوباره كنترل وبررسي خواهند شد .سازماندهي مسابقات

 9. مقامات ( قوانين كلي – قوانين فني )قوانين كلي

 مسابقات بين المللي توسط افراد ذيل اداره مي شوند :- مقام اصلي- برگزار كننده فني- مدير مسابقات – استارترها ( فرد آغازگرمسابقات)- پرچم دارها (Aligner ) – داوران مسير – داوران نقطه برگشت ( گردش ) – داوران خط پايان – وقت نگهدارها- كنترل كنندگان قايق- اعلان كننده- متصدي ( مسئول ) رسانه هاي گروهي

چنانچه شرايط اجازه دهد ، يك فرد مي تواند دو مورد از موقعيت هاي فوق را بر عهده بگيرد.

افراد فاقد مجوز نبایست در هیچ یک از محوطه مقامات وارد شوند تا اینکه کمیته مسابقات و یا کمیته داوران (jury ) جهت حل مسائل (مشلات) درخواست مقام یا مقامات تیمی را انجام دهند.

مسابقات، توسط یک کمیته مسابقات که شامل افراد ذیل می باشد اداره می گردند:- مقام اصلی- مدیر مسابقات- یک فرد دیگربه هر حال ممکن است یکی از مقامات لیست شده در شماره 9-1 وظایف خود را به صورت تمام وقت در منطقه خط پایان سپری کند. این فرد مشخص توسط مدیر مسابقات (رقابتها) منصوب می گردد.

از این رو، این دو عضو کمیته مسابقات می بایست در موقعیت، مقام معتبر مسابقات جهانی آبهای آرام باشند.

9- 3- 2- کمیته مسابقات می بایست :الف- مسابقات را سازماندهی و اداره (نظارت) کند.ب- در مسابقاتی با شرایط نا مساعد جوی و یا شرایط پیش بینی نشده دیگر که اداره مسابقات را ناممکن می سازد، این کمیته می بایست مسابقات را به تأخیر انداخته و آن را در زمان دیگری که میسر است برگزار نماید.پ- به کلیه شکایت ها گوش فرا دهد و به هر گونه مشاجره ای که ممکن است افزایش یابد رسیدگی نماید.ت- درباره موضوعاتی از قبیل عدم صلاحیت ورزشکاران در مواردی که قوانین ومقررات را در جریان مسابقات نقض کرده اند، تصمیم گیری نماید.ث- چنانچه یک شرکت کننده ای (مبارزی) در جریان مسابقه ای مقدماتی (حذفی) آسیب دیده، این کمیته باید اجازه دهد تا آن فرد در یک مسابقه حذفی دیگر شرکت نماید.ج – تصمیمات این کمیته (کمیته مسابقات) بر اساس قوانین مسابقات آبهای آرام ICF خواهد بود.چ – مجازات ها نیز می بایست بر اساس قوانین (ICF) اعمال گردند. ( به عنوان مثال: عدم صلاحیت فرد مذکور جهت شرکت در مسابقات برای یک مدت طولانی تر )ح – به هر حال قبل از اینکه هرگونه تصمیمی درباره ورزشکار (ورزشکاران) ناقذ قوانین صورت گیرد، کمیته مسابقات می بایست به کلیه عقاید (نظرات) داوری که مسابقات را کنترل می کند و اینکه در چه مواردی خلاف قانون صورت گرفته است، گوش فرا دهند این کمیته همچنین می بایست نظرات سایر مقامات ناظر این مسابقه را جویا شوند شاید که این عقاید جهت از بین رفتن اتهام وارده بر این ورزشکاران مفید و موثر واقع افتد.

9- 4- وظایف مقامات (قوانین فنی) :

9- 4- 1- مقام اصلی : این فرد که ریاست کمیته مسابقات را به عهده دارد درباره کلیه مواردی که در جهت یک شکایت واقعی بالا می گیرد و در این قوانین به آنها پرداخته نشده است، تصمیم گیری می کند.

9- 4- 2- برگزار کننده فنی : با کلیه لوازم و تجهیزات فنی الکترونیک مسیر مسابقه از قبیل موارد ذیل سرو کار دارد. ( سیستم شروع اتوماتیک)- سیستم ( photo/timing ) – تابلوی امتیازات ارتباطات رادیویی – عبور و مرور قایق ها در قبل و در جریان مسابقات – بررسی ( بازدید ) قایق و …

9- 4- 3- مدیر مسابقات : این فرد مسابقات را اداره و سرپرستی کرده و مسئول تضمین ادامه برنامه های مسابقات بدون تأخیر غیر ضروری است.

او همچنین به موقع به مقامات ، قبل از آغاز یک مسابقه جدید اطلاع خواهد داد. ایشان همچنین با عملکرد خوب خود اجرای مسابقات را به عهده می گیرد این موارد عبارتند از : (برنامه ها – نتایج قرعه کشی – مدارک فنی – کنترل قایق – مطبوعات – شکایت ها و … ) ضمناً او اطمینان دارد که اعلان کننده ( فرد گوینده ) کلیه اطلاعات لازم را در مورد مسابقات از قبیل دستور شروع – اسم هر رقابت کننده، حتی در صورت عدم شروع و نتایج مربوط به آن را دریافت می کند.

9- 4- 4 – فرد آغازگر : این فرد در مورد کلیه موارد مربوط به شروع مسابقات تصمیم می گیرد و تنها مسئول برای اعلان (شروع غلط ) نیز می باشد. در واقع تصمیم او ( مذکر – مونث ) تصمیم نهایی تلقی می گردد. این فرد با زبان انگلیسی ارتباط برقرار خواهد نمود. همچنین این فرد است که بررسی می کند وسایل و تجهیزات شروع مسابقات، در یک نظم کاری خوب قرار دارد. ضمناً او با کمیته مسابقات ارتباط برقرار می کند و بعد از دریافت علامتی از جانب آنها که اعلان آمادگی کامل می دهند، رقابت کنندگان را به سوی مکانشان هدایت کرد و کلمه آغاز را بر اساس قوانین مسابقات اعلان می دارد.

9- 4- 5- خط نگهدار : این فرد متصدی حمل قایق ها به خط شروع و با حداقل تأخیر ممکن، بررسی و بازدید لباس شرکت کنندگان و شماره قایق های آنها می باشد. همچنین هنگامی که قایق ها در صف قرار گرفتند، او ( مذکر- مؤنث ) به فرد استارتر ( آغازگر ) برای بالا آوردن پرچم سفید خود اطلاع می دهد. این فرد ( مذکر- مؤنث ) به زبان انگلیسی ارتباط برقرار خواهد نمود.

9- 4- 6- داور مسیر : این شخص مسئول این مسئله است که قوانین و مقررات در جریان مسابقات رعایت شود. همچنین اگر قوانین در جریان مسابقات نقض گردد، این شخص مسئله را فوراً به کمیته مسابقات گزارش خواهد داد.الف- کمیته مسابقات درباره این مسئله که کدامیک از رقابت کنندگان عدم صلاحیت می شوند یا خیر تصمیم گیری خواهد نمود. بنابراین اگر داور مجبور باشد تخطی از قوانین را اطلاع دهد، این کار را از طریق نشان دادن یک پرچم قرمز بعد از مسابقه و یا یک گزارش نوشتاری (کتبی) قبل از انجام بازی بعدی انجام می دهد. در چنین مواردی، ممکن است کمیته مسابقات فوراً تصمیمات خود را مبنی بر این مسئله قبل از اعلان نتیجه مسابقات اطلاع دهد.ب – اگر تخلفی صورت نگرفته باشد، داور پرچم سفید خود را نشان می دهد.پ – در مسابقاتی با مسافت های ( 500 و 1000 متر )، داور، مسابقات را با یک قایق موتوری دنبال می کند.ت – این فرد در جریان مسابقات به طور کامل آزاد می باشد. همنین برای هیچکس به جز داور مسیر و راننده آن، استفاده از قایق مجاز نمی باشد.ث – در فواصل مسابقه ای بلند (طولانی) همراه با تعداد بیشتر شرکت کنندگان (مبارزان)، تعداد بیش از یک داور داوطلب خواهند شد و البته یکی از داوران چنانچه امکان داشته باشد، (گروه پیشتاز) را همراهی می کنند و این مسئله باید طوری باشد که به سایر شرکت کنندگان (مبارزان)، لطمه ای وارد نشود.ج – در مواردی از قبیل وجود موانعی در مسیر مسابقات، داور می بایست حتی در صورت حرکت کلیه قایق ها با بالا بردن پرچم قرمز خود و یا با استفاده از یک علات صوتی تا هنگام توقف کلیه قایق ها، مسابقه را متوقف نماید. بعد از این اعلان، کلیه قایق ها به نقطه شروع باز خواهند گشت. ضمناً داور مسیر فوراً این تخطی را به کمیته مسابقات گزارش خواهد نمود.

9- 4- 7- داوران نقطه برگشت (چرخش) :الف – زمانیکه یک مسابقه در یک مسیری با یک و یا دو نقطه گردش انجام می گیرد در این شرایط باید یک یا داوران بیشتری و همچنین یک دستگاه ثبت، در هر نقطه گردش و جایی که آنها بهترین دید را نسبت به این مناطق داشته باشند، مستقر گردد.ب – داوران نقطه گردش می توانند برگشت قایق ها را بر اساس قوانین مشاهده نمایند و دستگاه ثبت نیز می تواند یک لیست از تمامی قایق هایی که نقطه چرخش را طی نموده اند، تهیه و تدارک ببیند.ج – در این حال بلافاصله بعد از مسابقه، داوران نقطه چرخش می توانند به کمیته مسابقات اطلاع دهند که چه افرادی برگشته اند و یا حتی اعلان نمایند که چه کسانی از قوانین و مقررات تخطی کرده اند.

9- 4- 8- داوران خط پایان :این افراد در مورد ترتیب عبور قایق ها از خط پایان تصمیم می گیرند. همچنین این داوران باید در جایی مستقر شوند که بتوانند کلیه مسیر ها در خط پایان را به وضوح ملاحظه نمایند.الف – اگر داوران در نبود دستگاه فوتوفینیشphoto finish نظرات مختلفی درباره جایگاه دو یا سه قایق داشته باشند، در این صورت اکثریت مطلق در این زمینه تصمیم گیری می کنند همچنین در حالت برابر بودن رأی، رأی داور اصلی خط پایان، رأی قطعی خواهد بود.ب – وقتی دستگاه photo finish استفاده می گردد، در این حالت نتیجه توسط داوران خط پایان دستگاه photo finish و یا دستگاه video finish مشخص می گردد.

9- 4- 9- وقت نگهدار ها :این افراد مسئول ثبت زمان می باشند، همچنین این عمل می تواند توسط وسایلی از قبیل : زمان سنج ها و یا وسایل و تجهیزات مناسب الکترونیکی نیز انجام گیرد.الف – این مسئولیت بر عهده وقت نگهدار های اصلی است که اطمینان دهد وسایل و تجهیزات زمان سنج ، به درستی کار می کنند.

منبع : http://www.hawramansport.blogfa.com/post/540

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x