/ حقوق اقتصادی / ۴ نمونه قرارداد پیمانکاری کاربردی برای انواع پیمانکاری‌ها
آنچه در این مقاله می‌خوانید

۴ نمونه قرارداد پیمانکاری کاربردی برای انواع پیمانکاری‌ها

قرارداد پیمانکاری در واقع عبارت است از تعهداتی که طرفین معامله اعم از پیمانکار و کارفرما خود را از لحاظ قانونی ملزم به انجام آن می‌دانند. برای انواع پیمانکاری‌ها مانند خدمات ساختمانی، خدمات شهری و… می‌توان از این قرارداد استفاده کرد.

 امروزه بسیاری از فعالیت‌هایی که در فضای کسب و کار با آن رو به رو هستیم، از طریق قرارداد پیمانکاری، مدیریت می‌شوند. به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. در این مطلب از سایت ستاره به بررسی انواع قرارداد پیمانکاری و نمونه‌هایی از آن خواهیم پرداخت.

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری عبارت‌اند از:

۱. قراردادهای پیمانکاری پرداخت کلی (Lump Sum)

دراین نوع قرارداد، پیمانکار تمامی کار تعریف شده را با هزینه مشخص و معینی انجام می‌دهد.

۲. قراردادهای پیمانکاری دائمی (Continual Contracts)

برای‌ چنین موضوعاتی از پیمانکاری دائمی استفاده می‌کنند:

 • موضوعاتی که مرتبا تکرار می‌شوند مثل تعمیرات دوره‌ای
 • هدف کارفرما صرفه‌جویی در هزینه‌های مناقصه و تسریع در زمان عملیات پیمانکاری باشد

۳. قراردادهای پیمانکاری سنجشی (Measurement Contracts)

قیمت قرارداد در این نوع قراردادها، هر چند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می‌شوند تا حدود کار مشخص باشد، اما تا پایان کار و اندازه‌گیری تک تک اجزای کار قیمت پروژه معین نخواهد شد.

۴. قراردادهای پیمانکاری بازپرداخت هزینه (Cost Reimbursement Contracts)

در قراردادهای بازپرداخت هزینه، کارفرما متعهد می‌شود تا هزینه‌های اولیه پیمانکار که همان هزینه‌های واقعی کارگران، کارگاه و مواد مصرفی هستند را به علاوه مبلغ توافق شده‌ای به منظور پوشش دادن هزینه‌ها و سود پیمانکار پرداخت کند.

۵. قراردادهای پیمانکاری مدیریتی (M.C) Management Contracts))

در این قرارداد، کارفرما، سازمان یا شرکتی را برای مدیریت و هماهنگی امور فازهای طراحی و ساخت استخدام می‌کند تا در کنار پیمانکار به فعالیت بپردازد. اغلب قراردادهای مدیریتی نیازمند یک پیمانکار تخصصی است. انتخاب زود هنگام پیمانکار مدیریت در این نوع قراردادها می‌تواند موجب تقسیم کار طراحی و شرکت دادن پیمانکار در آن شود. گاهی پیمانکار برخی تجهیزات و خدمات و دانش فنی را آماده می‌کند و کار اجرایی را به مجموعه‌ای از پیمانکاران خرد می‌دهد. این نوع قرارداد برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده‌ای که در آن باید از تخصص و تجربه پیمانکار خاصی استفاده شود، مناسب است.

۶. قراردادهای پیمانکاری مدیریت پروژه (Project Management Contracts)

در این نوع قرارداد کارفرما، پیمانکار حرفه‌ای را مشخص و اموری مانند مشخص کردن سایت، تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی، اجراء، اموربازرگانی و تاییدات پروژه را بر عهده وی قرار می‌دهد. پیمانکار به عنوان مدیر پروژه شناخته می‌شود و با توجه به درصد پیشرفت پروژه مبلغ مشخصی از قیمت پیمان را دریافت می‌کند.

۷. قراردادهای پیمانکاری طراحی وساخت (Design And Build Contracts)

در این نوع از قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به تنهایی بر عهده می‌گیرد و کارفرما نیازهای خود را به صورت شفاف معین کرده و پیمانکار منتخب این نیازها را مورد مطالعه قرار داده و شناسایی می‌کند و با رعایت استانداردهای کیفی، به انجام موضوع پیمانکاری مبادرت خواهد ورزید.

۸. قرارداد پیمانکاری مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا(Engineering Procurement Construction)

معمولا صاحبان کار یا کارفرمایان جز اجرای پروژه‌ها، درگیری‌های فراوان دیگر نیز دارند و در واقع محور اصلی فعالیت آنها، اجرای پروژه نیست. یکی از ویژگی‌های جدید دانش مدیریت، شناسائی و هدایت سازمان‌ها به طرف فعالیت محوری آنها است. در عرصه‌های گوناگون صنعت محور اصلی تفکر کارفرما چگونگی فتح بازارهای جهانی و حفظ بازارهای کنونی است، به همین خاطر مدیریت چنین واحدی می‌تواند با انعقاد قراردادهای EPC، اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه‌اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاست‌های کلان گسترش فعالیت‌های واحد بی‌اندیشد.

۹. قراردادهای پیمانکاری ساخت و توسعه

در این قراردادها اختیارات و مسئولیت‌های پیمانکار در بخش‌های مختلف پروژه، معین و مشخص می‌شود. پرداخت‌ها اغلب براساس درصد پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد و مابقی عوض قرارداد بر اساس میزان بهره‌وری و راندمان مجریان پروژه پرداخت می‌گردد. همچنین پیش از برگزاری مناقصه، کارفرما برنامه اجرایی پروژه را آماده کرده و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می‌دهد تا آنان از مسئولیت آتی خود آگاه شوند.

آیا میدانید برون سپاری چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

نمونه قرارداد پیمانکاری

در ادامه تعدادی از نمونه‌های قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای شما آورده شده است:

۱. نمونه قرارداد پیمانکاری با شخص حقیقی

متن قرارداد پیمانکاری:

این قرارداد فیمابین خانم/آقا……………………. به نمایندگی ……………….. به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ……………………… به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای / شرکت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شرکت ………………………… به مدیریت ………………….. که طی آگهی / نامه شماره ………………….. رسماً معرفی گردیده، به عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد می­‌گردد.

 • ·   ماده ۱- موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد، عبارت است از ………………….. که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده ۸ همین قرارداد است و در صورتیکه پس از تحویل، بنا به تشخیص کارفرما خلافی از این حیث در موضوع قرارداد مشاهده شود، پیمانکار به هزینه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت است.

 • ماده ۲- مدت قرارداد

مدت کل قرارداد ………………………… شمسی می باشد و از تاریخ ……………. الی …………… خواهد بود و طبق برنامه زمان بندی و شرح ذیل:

۱.

۲.

۳.

 • ماده ۳- امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف……………………ریال و به عدد …………………. ریال از قرار ………………. ریال می باشد.

ب: پیش پرداخت : کارفرما قبول نمود مبلغ به حروف / به عدد …………………………. ریال معادل …………. درصد کل مبلغ قرارداد را از طریق چک به شماره بانک………………… به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی به شماره…………….. به مبلغ …………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………. که تا تاریخ ……………… معتبر بوده و یا بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید باشد و یا سفته شماره ………… به مبلغ ………………. ریال معادل (دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ج: اسناد و مدارک و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پیمانکار ارائه و پس از تنظیم صورت مجلس لازم در مورد تحویل و تحویل هر قسمت از کار، مالیات پیمانکار پس از کسر ………. درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چندین پرداختی صورت گرفته باشد)و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت ……….. روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

 • ماده ۴- تضمین

پیمانکار مبلغ به حروف و به عدد ………………………ریال معادل ………درصد کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی شماره ………………………. صادره از بانک …………………که تا تاریخ ………………. معتبر است و در صورت درخواست کارفرما،پیمانکار ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت …………………………. به عنوان تضمین اجرای تعهد به کارفرما تحویل می دهد. در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیمانکار و تحویل قطعی حداکثر تا مدت…………. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط وی تضمین مذکور مسترد خواهد شد.

 • ماده ۵- کسور قانونی

علاوه بر ۵% فوق کارفرما معادل ……… از هر پرداخت بابت حسن انجام کار کسر و پس از تحویل قطعی و نهایی کار تسلیم پیمانکار خواهد نمود.

 • ماده ۶- سایر کسور قانونی 

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده پیمانکار می باشد که کارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشارالیه کسر می کند.

 • ماده ۷- مواد اولیه

-نوع، مقدار و ارزش موادی که از سوی کارفرما به طور الزامی / همکاری از طریق……………در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، به شرح ذیل می باشد :

۱.

۲.

۳.

 • ماده ۸- نوع و مشخصات فنی

نوع و مشخصات فنی موضوع قرارداد به شرح ذیل و مطابق نقشه ها و جداول پیوست ها می باشد.

۱.

۲.

۳.

۴.

 • ماده ۹- دوره تضمینی

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت ……………. روز / ماه / سال از طرف پیمانکار تضمین می گردد. این مدت دوره تضمین نامیده می شود.

 • ماده ۱۰- تغییرات مقادیر کار

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود ۲۵% موضوع پیمان را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت مدت قرارداد نیز به همان میزان تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل……………. روز قبل با اطلاع پیمانکار برساند.

 • ماده ۱۱- تعطیل و تاخیر

الف : در صورتیکه به علت نبودن نقشه یا برخی مصالح و یا مسائل مالی و غیره کارفرما نتواند به تعهدات خود عمل کند و احتمال تعطیل کارگاه برود ۱۵ روز قبل، تعطیلی کارگاه را به پیمانکار اعلام می نماید.

تبصره ۱- مدت تعطیلی بیش از مدت کل پیمان نمی تواند باشد و در هر حال مدت تعطیلی بیش از ۳ ماه نمی تواند باشد.

تبصره ۲- در هر حال مدت تعطیلی به مدت پیمان اضافه می شود.

ب: در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد کارفرما می تواند :

۱- تا ……… مدت پیمان برای هر روز دیرکرد ………. مبلغ کل پیمان از قرار هر روز                 ریال از محل تضمین سپرده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید.

۲- از …….. تا ……… مدت پیمان برای هر روز دیکرد دو برابر بند ۱ فوق الذکر از قرار هر روز               ریال از محل تضمین سپرده شده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید.

۳- چنانچه مدت تاخیر از …….. مدت پیمان تجاوز کند کارفرما می تواند ضمن اجرای بند های ۱ و ۲ فوق الذکر پیمان را طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ و مطابق ماده ۴۷ همان پیمان عمل نماید.

 • ماده ۱۲- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به کارفرما ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

 • ماده ۱۳- تائیدات و تعهدات پیمانکار

الف : پیمانکار تعهد نمود موارد ذیل را دقیقاً مراعات کند :

۱.

۲.

۳.

 • ماده ۱۴- تعهدات کارفرما

تعهدات کارفرما نیز به شرح زیر است:

۱.

۲.

۳.

۴.

 • ماده ۱۶- تحویل

پس از گذشت مدت …………. سال دوره تضمینی (پس از تحویل موقت ) کمیسیون طبق ماده ۱۵ تشکیل و پس از بازدید کارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده ۸ و عدم وجود عیب و ایراد، تحویل قطعی طی صورت مجلس انجام می شود.

 • ماده ۱۷- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای هر یک از مفاد قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمین حسن اجرای تعهد، کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از محل تضمین مزبور و سایر اموال پیمانکار به هر طریق که صلاح بداند وصول نماید.

تبصره : در هر حال کارفرما میتواند با…………روز اعلام قبلی، قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده ۳ همین قرارداد خواهد بود.

 • ماده ۱۸- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر و اجرای قرارداد موضوع به خانم/ آقای ……………… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع داده می شود و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

 • ماده ۱۹- سایر شرایط

۱.

۲.

۳.

 • ماده ۲۰- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می باشد :

۱.

۲.

۳.

ماده21- اقامتگاه

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

این قرارداد در  ۲۲ ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضاء نماینده پیمانکار                                     امضاء نماینده کارفرما    

 

منبع :

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x