/ پزشکی / ورزش بسکتبال
آنچه در این مقاله می‌خوانید

آشنایی با ورزش بسکتبال

ورزش بسکتبال ورزشی تیمی است که در آن دو تیم پنج نفره در یک سالن به شکل مستطیل بازي می کنند. هدف نهایی، پرتاب توپ به درون سبدهایی به قطر ۴۶ سانتیمتر و به ارتفاع ۳٫۰۴۸ متر است که در دو سمت زمین قرار دارند. در ادامه با این ورزش اشنا شوید.

تاریخچهٔ  ورزش بسکتبال

زادگاه بازي بسکتبال آمریکاست. این بازي در آغاز پائیز سال ۱۸۹۱ میلادی به وسیله فردی به اسم جیمز نای اسمیت پایه ریزی و ابداع شد. ولی از قرن ها پیش در بین ساکنان نقاط گوناگون قاره آمریکا، به خصوص آمریکای مرکزی و جنوبی انواعی از بازي و مسابقه شایع بوده که کم و بیش به بسکتبال شباهت داشته است.

در ایران، نوعی بازي سنتی و قدیمی در بین گله دارها متداول است که آنرا ( پولو)( Polo)  می نامند. در این بازی، دو تیم سوار بر اسب در میدانی وسیع به تاخت و تاز می پردازند و هر تیم کوشش می کند توپی را که شش حلقه( مانند دستگیره) بر بدنه آن هست، با پرتاب کردن و پاس دادن به یاران خودی، به آن سوی میدان برساند و از حلقه و توری سبدی که در انتهای میدان بر روی ستونی چوبی نصب شده عبور دهد.

این بازي تا حدی مثل بسکتبال است ولی شباهت بازي پوک تا پوک با ورزش بسکتبال بیش از پیش است. پوک تا پوک، در بین اقوام متمدن قاره آمریکای جنوبی و مرکزی رواج بسیار داشت به خصوص اقوام مایا و تولتک( در ناحیه مکزیک کنونی) این بازي با توپ و حلقه های ثابت در میدانی بزرگ انجام می شد. یکی دیگر از بازهایی که به بسکتبال شبیه است کرفبال و اسلم بال می باشد که چند سالی است ابداع شده است.

فایده های ورزش بسکتبال

– كسب تعادل روانی و فراهم بودن زمینه های لازم برای رشد روانی

– ایجاد انگیزش مناسب در اشخاص برای شركت در فعالیتهای ورزشی

– ایجاد شخصیت متعادل و روحیه تعاون و همكاری

– تقویت عوامل روانی مثل:اعتماد به نفس، تمركز و توجه و خود شكوفایی

– كسب نشاط و شادی و طراوت

– پرورش و تقویت توان رهبری اشخاص

– افزایش قدرت تصمیم گیری اشخاص به گونه درست و قضاوت منطقی

– پرورش شخص از نظر هوشی و افزایش ظرفیت های ذهنی

قوانین بسکتبال

دفاع (قانون های زمانی)

بسکتبال در چهار دوره ۱۰ دقیقه ای( بین المللی) یا ۱۲ دقیقه ای( اِن.بی.اِی) انجام می شود. زمان استراحت بین دوره نخست و دوم و بین دوره سوم و چهارم ۲ دقیقه و بین دوره دوم و سوم( بین دو نیمه) ۱۰ دقیقه است.

وقت اضافه در بسکتبال ۵ دقیقه می باشد. بعد از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و دفاع دو تیم عوض می شود. اصطلاحاً به زمین حریف، زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع گفته می شود.

زمان های گفته شده زمان واقعی بازي است. یعنی هنگامی که توپ در جریان نیست وقت بازي متوقف می شود. به عنوان مثال هنگامی که خطایی رخ داده است یا موقع پرتاب ازاد زمان متوقف می شود. به همین علت زمان انجام یک بازي کامل بیش از مجموع عددی زمان های بالا است و معمولاً حدود دو ساعت طول می کشد.

قانون دبل ( DOUBLE)

دریبل کردن از زمانی آغاز می شود که بازی کن کنترل توپ را دراختیار گرفته و با پرتاب کردن و زدن آن در تماس با زمین مجدداً آنرا پیش از این که به بازیکن دیگری برخورد کند لمس نماید. زمانی دریبل پایان می پذیرد که با دست آن را گرفته و یا اجازه دهد توپ در دست یا دست ها استراحت نماید.

زمانیکه توپ با دست دریبل کننده در تماس نیست، تعداد گامهای برداشته محدود نخواهد بود. بازیکن مجاز نیست بعد از پایان دریبل، برای دومین بار اقدام به دریبل نماید. اگر این عمل را انجام دهد مرتکب تخلف« دبل» شده است.

قانون رانینگ( تراولینگ)

بازیکنی که توپ را دراختیار دارد میتواند یک پای خود را به هر سمتی که می خواهد، یک یا چند مرتبه حرکت دهد. در صورتی که پای دیگرش که آن را پای« پیوت» می نامند ثابت باشد. رانینگ حرکتی است که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خویش را بدون توجه به محدودیت فوق حرکت دهد یا گام های وی با دریبل های بازیکن تناسب نداشته باشد.

خطاهای حرکت رانینگ

– دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام

– برداشتن گام اضافه در سه گام، لی آپ و پاور موو( Power move)

– برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد

– کشیده شدن پا روی زمین برای فاصلهٔ بیش از 5 سانتیمتر در هر حرکت

– پرش با توپ و برگشت به زمین بدون رها کردن آن. به عنوان مثال بازیکنی که به قصد شوت، پرش جفت می کند چنانچه به زمین برسد و هنوز توپ را رها نکرده باشد، رانینگ کرده.

– چنانچه بازیکن در اوت، زمان پرتاب اوت با توپ حرکت کند.

قانون سه ثانیه

زمانی که تیمی کنترل توپ را در زمین حمله موقعی که ساعت در جریان باشد، دراختیار دارد، هیچ کدام از نفرات آن تیم نمی تواند مدت سه ثانیه در منطقهٔ ذوزنقهٔ حریف یا روی خطوط ذوزنقهٔ حریف بماند.

قانون ۲۴ ثانیه

چنانچه تیمی مالک توپ شده باشد. باید در عرض ۲۴ ثانیه توپ را وارد حلقه حریف بکند یا به طرف حلقه تیم مقابل شوت بزند در زدن شوت توپ باید حتماً به حلقه بخورد تا ۲۴ ثانیه صفر شود چنانچه توپ به تخته بخورد ۲۴ ثانیه ادامه می یابد و اگر توپ به وسیله تیم مقابل اوت شود باز هم ۲۴ ثانیه ادامه می یابد.

۲۴ ثانیه موقعی صفر می شود که ۱- خطا صورت بگیرد ۲- بازیکن تیم مقابل با پا توپ را به اوت بیاندازد. اگر دستگاه ۲۴ ثانیه بوق بزند و توپ از دست بازیکن رها شده و در هوا باشد، اگر گل شود گل قبول می باشد. اگر در هوا با دست بازیکنی لمس شود و گل شود گل مردود میباشد .

قانون هشت ثانیه

زمانیکه یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل می گیرد، باید در عرض ۸ ثانیه توپ را به زمین حمله بفرستد. تخطی از این قانون، تخلف« هشت ثانیه» نامیده می شود و داور توپ را در اختیار تیم مقابل قرار خواهد داد.

قانون 5 ثانیه

بطور کلی هیچ کدام از بازیکن های تیم نمی توانند توپ را بیش از ۵ ثانیه پیش خود نگه دارند.

قانون نیمه( بازگشت توپ به زمین دفاعی)

زمانی که یک بازیکن در زمین حریف( زمین حمله) مالکيت توپ را در اختیار می گیرد، نباید توپ را به زمین دفاعی( زمین خودی) برگرداند. چه با پاس به یاران خود چه با دریبل کردن خودش آنرا به زمین خودی برگرداند. این کار یک تخلف است و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت.

خطاهای ورزش بسکتبال

خطای شخصی:۱- بلاک کردن ۲- شارژ کردن ۳- دفاع از پشت سر ۴- تماس با دست ۵ – نگهداشتن ۶- استفاده غیرقانونی از دستها ۷- هل دادن ۸- اسکرین غیر قانونی خطای شخصی در تمامی حالات جهت بازیکن خطاکار اعلام می شود.

خطای طرفین:خطایی است که دو بازیکن مخالف روی همدیگر در یک زمان انجام می دهند.

خطای غیر ورزشی:خطای فردی است که بطور عمد روی بازیکن با توپ و یا بدون توپ صورت ميگیرد و جریمه آن دو پرتاب ازاد و مالکیت توپ از وسط زمین می باشد.

دیسکالیفه:هرگونه خطایی خارج از روحیه ورزشکاری را با دیسکالیفه( اخراج از زمین بازي) جریمه و دو پرتاب ازاد و مالکيت توپ از وسط زمین به رقیب داده می شود.

خطای فنی:خطایی است که بدون برخورد بازیکن به وجود می آید. جریمه آن یک پرتاب ازاد با مالکیت توپ از وسط زمین می باشد. خطای فنی برای بازیکن ذخیره دو پرتاب ازاد با مالکیت توپ و خطای فنی برای مربی و همراه تیم دو پرتاب ازاد و مالکيت توپ است.

خطای تیمی:در هر ده دقیقه، تیمی که خطاهای انجام شده آن بیش از ۴ خطا باشد، خطای تیمی به حساب می آید و جریمه آن دو پرتاب ازاد توسط بازیکنی که خطا روی آن اتفاق افتاده است انجام می شود.

چطور می توان از پیدایش اسیب در بسکتبال جلوگیری کرد

بسکتبال ورزش پرتحرک و پربرخوردی است و به همین دلیل احتمال بروز اسیب های ورزشی در آن بالا است. چهار اصل مهم در جلوگیری از اسیب های ورزشی در ورزش بسکتبال عبارتند از

گرم کردن Warm- up:گرم کردن صحیح و اصولی از مهمترین موانع بروز اسیب های ورزشی است. ۱۰- ۵ دقیقه گرم کردن برای افزایش تعداد ضربان قلب، افزایش دمای بدن مهم است. بعد از آن باید نرمش های کششی را انجام داد تا قابلیت انعطاف تاندون ها، رباط ها و عضلات بهتر شود. در انجام حرکات کششی باید تأکید بیشتری بر روی عضلات ران، ساق، باسن، شانه و سینه شود.

قدرت عضلات:بسکتبال یک ورزش قدرتی است و بدون داشتن عضلات قدرتمند احتمال اسیب زیاد میشود. پس باید با انجام ورزش های مطلوب عضلات بدن و به ویژه عضلات درگیر در بسکتبال را قدرتمند کرد.

آمادگی:بدن ورزشکار در زمان هایی که مسابقه ندارد باید با انجام نرشم های هوازی آماده بماند و در پیش از مسابقه باید آماده انجام فعالیت بی هوازی شود.

وسایل مناسب:زانو بند و ارنج بند برای مراقبت این دو مفصل از وارد شدن ضربات شدید و همینطور در صورت لزوم استفاده از کفش هایی که مچ پا را محکم تر پوشانده و محافظت می کنند می توانند به کاهش اسیب های ورزشی در بسکتبال کمک کنند.

زمین بسکتبال

زمین بسکتبال

– اندازه زمین بسكتبال باید ( ۲۸* ۱۵) یا( ۲۶* ۱۴) یا( ۲۴* ۱۲) باشد و ارتفاع زمین بازي تا سقف سالن باید هفت متر باشد.

– تمامی خطوط زمین باید ۵ سانتی متر عرض داشته باشد:

– شعاع دایره های زمین بازي بسکتبال باید ۱.۸ متر باشد.

– اندازه تخته بسکتبال باید ۱۸۰* ۱۵۰ سانتیمتر باشد كه با فاصله ۲.۹ متر از سطح زمین نصب می گردد.

بسکتبال در ایران

دایره المعارف بریتانیکا، سال وارد شدن بسکتبال به کشور ما ایران را ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۸۰ هجری شمسی ذکر نموده است. ولی آنچه مسلم است، نخستین علامت های وارد شدن بسکتبال به ایران در سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ دیده شده که آن هم به وسیله کارکنان سفارتخانه های خارجی در ایران بوده است.

در سال ۱۳۱۴، یک مربی ورزش به اسم« فریدون شریف زاده» ورزش بسکتبال را به دانش آموزان دبیرستان البرز( کالج البرز) تهران معرفی و بنیان گزاری کرد و بتدریج دیگر مربیان ورزش به گسترش و آموزش این ورزش پرداختند. در سال ۱۳۲۴، فدراسیون بسکتبال ایران تشکیل گردید و اولین حضور بسکتبال ایران در میدان های بین المللی، در بازي های المپیک لندن( ۱۹۴۸) بود.

منبع : 1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x