/ پزشکی / سوارکاری
آنچه در این مقاله می‌خوانید

قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری

سوارکاری به شکل سنتی از قدیم الایام تا کنون وجود داشته و اسب به عنوان یکی از رام ترین حیوانات در دسترس انسان برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گرفته است اما در حال حاضر سوارکاری شکل نمادین سمبلیک و یا ورزشی دارد.

قوانین ورزش سوارکاری

 • پرش با اسب نوعی امتحان برای اسب و سوارکار در مسیری پر از مانع است که در طی آن مهارت و اطلاعات اسب و قدرت سوارکار سنجیده می شود .
 • سوارکاردر طی یک مسابقه ممکن است به خاطر ارتکاب خطاهای مختلف، جریمه شود. بنابراین برنده مسابقه بر اساس نوع مسابقه سوارکاری که کمترین خطا و یا کمترین زمان و یا بیشترین امتیاز را کسب کرده انتخاب می شود.

نکات مهم درباره  ورزش سوارکاری

 • منظور از مسابقات پرش با اسب ایجاد علاقه برای سوارکار و تماشاچی است .
 • یکسان بودن شرایط مسابقه برای کلیه شرکت کنندگان ضروری است و تهیه و چاپ قوانین و اجراء دقیق آن در حین مسابقه راه رسیدن به این هدف می باشد .
 • در بازی های المپیک قهرمانی جهان اسب های شرکت کننده حداقل 8 سال سن دارند واسب های شرکت کننده در کلیه مسابقات بین المللی دیگر باید حداقل دارای 6 سال سن باشند.

مانژهای پرش با اسب در سوارکاری

میدان مسابقه پرش با اسب باید محصور باشد و وقتی اسب درداخل میدان است باید کلیه ورودی ها و خروجی ها بسته باشند .

آشنایی با ورزش سوارکاری

میادین تمرین و مانع تمرین در ورزش سوارکاری

سوارکاران فقط یکبار می توانند به داخل مانژ مسابقه جهت بازدید مسیر مسابقه بروند.( باراژ نیزشامل این مسئله می باشد. هیئت داوران به وسیله تابلو یا بلندگو اجازه ورود به میدان جهت بازدید مسیرمی دهند. سوارکاران می توانند قبل از شروع راند دوم در مسابقات دو راندی مسیر مسابقه را بازدید کنند .

برگزارکنندگان مسابقات در مانژهای سرپوشیده در شرایط خاص به دلیل محدودیت مکانی ممکن است اجازه تمرین در مانژ اصلی را بدهند .

هنگامی که ابعاد میدان تمرین ، اجازه تمرین را ندهد یک مانع را می توان در مانژ اصلی برای تمرین در نظر گرفت .

اصول ورزش سوارکاری 

 سوارکاران حق پرش از موانع مسابقه را در حین رژه قبل از مسابقه ندارند و در صورت انجام این کار جریمه نقدی و یا محروم می شوند.

ممکن است برنده مسابقه از روی یک مانع بپرد که این مانع نباید جزء موانع دور بعدی باشد .

پریدن از روی این مانع برخلاف جهت موجب محرومیت سوارکارمی شود همچنین سوارکار برای پرش از این مانع 90 ثانیه وقت دارد که این وقت از لحظه زدن زنگ داوران حساب می شود. اگر انداختن موانع همراه با امتناع باشد ، سوارکارباید برای تلاش بعدی منتظر تصحیح مانع شود. (زمان نگه داشته خواهد شد) هیئت داوران زنگ شروع مسابقه را پس از تلاش های سوارکار برای پرش از این مانع با اتمام 90 ثانیه بعداً در می آورند. پس از زده شدن زنگ، سوارکارمی تواند فقط یک برای پرش از این مانع سعی کند و در حد فاصل 45 ثانیه مسابقه اصلی را شروع کند .

اعلام زنگ در ورزش سوارکاری

هیئت داوران جهت برقراری ارتباط با شرکت کنندگان زنگ را به صدا در می آورند

موارد دیگر برای به صدا در آوردن زنگ

الف) اعلام باز بودن مانژ جهت بازدید از مسیر مسابقه

ب) اعلام اجازه شروع مسابقه به سوارکار

سوار کار پس از زدن زنگ باید خط شروع را در جهت درست ظرف مدت 45 ثانیه قطع کند. سیستم مزانگیری اتوماتیک شمارش معکوس 45 ثانیه را روی صفحه نتایج نشان می دهد. به طوری که برای سوارکاران به وضوح قابل مشاهده باشد. اگر سوارکار ظرف مدت 45 ثانیه مسابقه را شروع نکند. زمان مسابقه وی پس از 45 ثانیه شروع خواهد شد. زمین خوردن و کلیه نافرمانی ها طی فاصله زدن زنگ و شروع مسابقه خطا محسوب نمی شود و در فاصله زمانی 45 ثانیه داوران می توانند در موارد بروز برخی از مسائل زمان را نگه دارند .

 مقررات و اصول ورزش سوارکاری 

ج) جهت متوقف کردن سوارکار در حین مسابقه و یا اجازه برای ادامه مسابقه .

چ) اجازه ادامه دادن مسابقه به سوارکاری که مانع آن پس از امتناع افتاده است و همچنین پس از تصحیح مانع و آماده بودن مسیر .

ح) صدا درآوردن ممتد و یا تکراری زنگ برای دستور اخراج یک سوارکار

در صورت عدم توجه سوارکار به زنگ داوران بنا به نظر داوران سوارکار اخراج می شود .

اگرسوارکار پس از وقفه زمانی قبل از زدن زنگ از مانع بپرد اخراج می شود .

الف) قبل از زدن زنگ مجدد مسئولیت ماندن در نزدیکی موانع با سوارکار است .

ب) یکی از وظیفه داوران این است که زنگ مجدد را در لحظه ای بزنند که سوارکار در موقعیت خوبی قرار دارد.

ج) سوارکار باید پس از نگاه داشتن زمان به هر دلیل تا ایجاد شرایط مناسب جهت ادامه مسیر در نزدیکی مانع مذکور باقی بماند و داوران باید زنگ را لحظه ای به صدا درآورند که سوارکار موقعیت مناسبی نسبت به مانع داشته باشد.

داوران در ورزش سوارکاری چه هنگام زنگ را به صدا در می آورند

مسیر مسابقه و اندازه گیری آن در ورزش سوارکاری

خط سیری که سوارکار از دروازه شروع تا دروازه پایان طی می کند مسیر مسابقه می گویندکه این مسیر باید با دقت تمام اندازه گیری شود.

هیئت داوران در مسابقات مهم به همراه طراح مسیر و یا با ناظر فنی مسابقه مسیر را اندازه گیری میکنند.

اگر هیئت داوران تشخیص دهند که خطائی در اندازه گیری مسیر مسابقه رخ داده است می توانند مسیر مسابقه را مجدداً اندازه گیری نموده و مجدداً زمان مجاز جدیدی را اعلام کنند و نفرات قبلی نیز با زمان جدید شروع به مسابقه می کنند.

مسیر مسابقه سوارکاری چه قدر است

در صورت مناسب بودن شرایط زمین و آب و هوا ،هیئت داوران می توانند پیش از شروع مسابقه سرعت مسابقه را تغییر دهند .

طول مسیر مسابقه باید از 60 برابر تعداد موانع بیشتر نباشد .

فاصله خط شروع تا مانع اول و خط پایان تا مانع آخر بین 6 تا حداکثر 15 متر است و باید رنگ پرچم های خط شروع وپایان با قرمز و سفید و حروف S شروع و F پایان مشخص شده باشند .

نقشه مسیر ورزش سوارکاری

نقشه مسیر مسابقه نقشه کاملی است که درآن کلیه اطلاعات دقیق مسیر نشان داده شده است ، نقشه مسیر مسابقه حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در نزدیکی میدان تمرین نصب و یک نسخه نیز به هیئت داوران تسلیم می شود .

شماره موانع باید به ترتیب عبور از آنها در کنار موانع نصب شوند .

موانع متوالی با شماره های تکراری با حروف a,b,c که در کنار آن قرار دارد مانند AC,AB,AA مشخص می شوند .

موارد زیر باید در نقشه مسیر مسابقه مشخص شوند .

نقشه مسیر سوار کاری چیست

الف) خط شروع و پایان

ب) محدوده قرارگیری موانع، شماره موانع ، نوع موانع (عمودی – اکسر – تریپل بار)

پ) نقاط چرخش اجباری

ج) خط سیر سوارکار که با خطوط شکسته می توان نشان داد ، مسیرهای اجباری با خطوط توپر مشخص می شوند .

چ) جدول داوری مورد استفاده

ح) موانع، طول مسیر، زمان مجاز و یا زمان ثابت برخی از مسابقات مخصوص

خ) نوع موانع متوالی (باز – بسه – نیمه باز )

د) تغییرات هیئت داوران در مورد مسیر

در مورد ورزش سوارکاری بیشتر بدانید

تغییرات در مسیر مسابقه سوارکاری

 1. اگر پس از نصب نقشه مسیر، تغییری در مسیر به وجود آید،این تغییر باید با نظر هیئت داوران انجام شود و به اطلاع کلیه سوارکاران وسرپرست تیم ها برسد .
 2. اگر به دلیل شرایط بد جوی، نور و یا غیره مسابقه متوقف شود پس از شروع مجدد مسابقه باید مسیر و موانع به همان شکل اولیه واز همان نقطه ای که متوقف شده است ، مجداً شروع شود .
 3. بنا به تشخیص هیئت داوران ممکن است در موارد خاص مانند خرابی زمین، مانژ و یا …محل یکی از موانع کمی تغییر کند .

در صورتی که امکان تغییر محل موانع وجود نداشته باشد ، ممکن است آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود وکلیه خطای انجام شده روی آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود ، لذا کلیه خطای انجام شده روی آن مانع برای سوارکاران قبلی نیز در نظر گرفته نخواهد شد .

 • در صورتی که لازم باشد زمان مجاز و محدود مسابقه پس از اعمال تغییر محل یا حذف مانع، مجدداً محاسبه می شود .

آموزش اصول اسب سواری

اصول اسب سواری و سوار کاری راه و روش خیلی ساده ای دارد .

وقتی می خواهیم این ورزش را شروع کنیم، به دنبال یافتن حالتی برای نشستن روی اسب هستیم تا تعادلمان روی زین حفظ شود . برای این کار باید خطی صاف و مستقیم از گوش به سرشانه، به لگن و به پاشنه پا ایجاد شود تا بتوانیم صاف بنشینیم و هنگام نگاه به سوارکارباید بتوانیم این خط توسط بدن او را ببینیم.

اگرپایش کمی جلو بیاید سوارکار حس میکند در حال افتادن از پشت زین است واگر پا بیش از حد عقب برود حس میکند در حال افتادن از جلواست .

آموزش ورزش سوارکاری 

برای سوارکاری یک خط صاف دیگر از آرنج سوارکار تا دهان اسب باید ایجاد شود که این خط اسب را کنترل کرده و منظور سوارکار را به او می رساند . اگر اسبی که میرانید قوی یا ضعیف باشد،باید حالت خود را حفظ کنید و برای هر حرکتی که ممکن است از او سر بزند آماده باشید .

برای شروع سوارکاری ، سوارکار باید پاهایش را کمی جمع کند تا راه رفتن سبک و نرم آغاز شود. پاشنه پا راه ارتباطی بین سوارکار و اسب است که او را به جلو هدایت کرده و قدرت او را به کار می اندازد . اگر سوارکار دو پاشنه را فشار دهد اسب شروع به دویدن آرام می کند و به سوارکار کمک میکند حرکت بالا و پایین بدون فشار و زحمت ایجاد کند . اگر سوارکار جست درجا نداشته باشد ، با رسیدن به کنتر به حالت نشسته و با پشت پاشنه های خود از اسب میخواهد براساس تمرینات خود به چپ حرکت کند .

نکاتی برای انجام اسب سواری

از یک مرکز اسب سواری خوب استفاده کنید ،در مراکز اسب سواری شما یک مربی خوب خواهید داشت که به شما اسب مناسبتان را نشان می دهد. با یک یا دو جلسه مربی و اسب را محک بزنید، مربی اسب سواری باید با تجربه باشد و اسب سواری اش خوب باشد. اسب زیر هشت سال سن را پیدا کنید که به صورت دایره وار آرام حرکت کند .

ورزش سوارکاری را چگونه انجام دهیم

قبل از شروع افسار اسب خود را به کمک مربی ببندید .

برای سوار شدن به اسب از سمت چپ سوار شوید.

تعادل خود را در اسب سواری حفظ کنید ،اگر احساس می کنید که تعادل خود را از دست می دهید به یال اسب بچسبید تا زمانی که تعادل را باز یابید. ریتم حرکت اسب را احساس کنید و دستانتان با را ریتم حرکت، تکان دهید .هنگام اسب سواری جلو را نگاه کنید و کمر خود را صاف نگه دارید. یک سوم کفش های شما باید در رکاب باشند و پاها باید به سمت پایین باشند و نگذارید که پاهایتان زیاد به سمت جلو برود، انگار که بر روی صندلی نشسته اید، این روش نشستن نادرست است. شانه ها، کشاله ران و پاشنه های پایتان باید کشیده باشند .

برای کنترل اسب از دست ها و پاهایتان کمک بگیرید یا از رکاب ها و شلاق کمک بگیرید. ساق پاهای خود را ببندید و اسب را به حرکت در آوریدو اگر اسب راه نرفت ساق پاها را بیشتر فشار دهید. برای متوقف کردن اسب در پایین ترین قسمت زین بنشینید و کمی افسار را بکشید. می توانید از کلمه”هووو” برای توقف اسب استفاده کنید. برای دور زدن با اسب، افسار را به راست یا چپ بکشید و با پایی که همان طرف است کمی به اسب فشار بیاورید. شما باید این کار را انجام دهید وگرنه اسب تنها سرش را می چرخاند، اما مستقیم می رود .

زمانی که به راه رفتن اسب عادت کردید ، پاهای خود را محکم تر فشار دهید و یورتمه بروید. برای این کاراگر نشسته هستید، در پایین ترین قسمت زین بمانید و پاهای خود را دو طرف بدنه اسب نگه دارید. برای یورتمه رفتن به صورت ایستاده باید حالت نشسته ایستاده را با هم تعویض کنید. پاشنه های خود را پایین ببرید و کاملا در رکاب قرار دهید، اما زیاد کشش ایجاد نکنید. اگرمی خواهید به سمت چپ بروید زمانی برخیزید که اسب شانه راستش بالاست و وقتی می خواهید به سمت راست بروید زمانی برخیزید که اسب شانه چپش بالاست.

برای چهار نعل رفتن آرام پاهای خود را به سمت عقب ببرید و فشار دهید. هنگامی که اسب چهار نعل می رود شما در موقعیت همیشگی خود بر روی اسب بنشینیدو قسمت بالا تنه را بی حرکت نگه دارید و رکاب ها را خوب نگه دارید و افسار را زیاد نکشید. برای چهار نعل رفتن در حال نیمه ایستاده ،کمی شانه ها و لگن خود را به سمت جلو خم کنید .

توصیه ها ی لازم برای انجام ورزش سوارکاری

در انجام اسب سواری رعایت این نکات ضروری است

 • کلاه اسب سواری بگذارید یا اگر بیش از پنج سال از کلاه خود استفاده کرده اید، آن را عوض کند .
 • بعد از افتادن از اسب دوباره امتحان کنید.
 • هنگام لمس اسب و سوارکاری آرام باشید .
 • پاشنه پای خود را پایین نگه دارید و به سمتی که می روید نگاه کنید .
 • از مربی درباره واکنش دادن اسب با یک علامت خاص بپرسید.
 • هنگام نزدیک شدن بااسب خود با او حرف بزنید تا بفهمد که به او نزدیک شده اید .
 • اسب را به آرامی هدایت کنید و افسار متصل به فک اسب را نکشید ، زیراکشیدن ناگهانی افسار باعث ترس اسب می شود و او ممکن است بیشتر بدود.
 • پوشیدن لباس های اسب سواری
 • در کناراسب زانو نزنید و ننشینید .
 • بررسی موقعیت زین قبل از حرکت اسب
 • از پشت به اسب نزدیک نشوید .
 • برای رفتن به پشت اسب دست خود را برای کفل اسب بگذارید تا متوجه شما شود

منبع :

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x