/ پزشکی / انواع بیوپسی برای تشخیص سرطان پوست
آنچه در این مقاله می‌خوانید

انواع بیوپسی برای تشخیص سرطان پوست

چهار نوع اصلی بیوپسی پوست وجود دارد:

بیوپسی تراشیدن: تیغ استریل، برای اصلاح کردن رشد غیر طبیعی استفاده می شود.

بیوپسی قطوریک وسیله خاص، به نام پانچ یا یک ترپاین برای حذف یک دایره از بافت رشد غیر طبیعی استفاده می شود.

بیوپسی شکاف: برای جدا سازی بخشی از رشد، از پوست استفاده می شود.

بیوپسی آزمایشیبرای از بین بردن کل رشد استفاده می شود.

برخی از عوامل پیش آگهی، (احتمال بهبودی) و گزینه های درمان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ شانس بهبودی، بیشتر به مرحله سرطان بستگی دارد و نوع درمان مورد استفاده برای حذف سرطان.

گزینه های موفقیت آمیز بودن درمان سرطان پوست، به موارد زیر بستگی دارد

نوع سرطان: اندازه تومور و اینکه چه بخشی از بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.

سلامت عمومی بیمار.

مراحل گسترش و رشد سرطان پوست : پس از تشخیص سرطان پوست غیر ملانوم، آزمایشات انجام شده برای تعیین اینکه سلولهای سرطانی در داخل پوست یا سایر قسمتهای بدن گسترش یافته اند، انجام می شود. سه راه وجود دارد، که سرطان در بدن گسترش می یابد. سرطان، ممکن است از جایی به سایر قسمت های بدن گسترش یابد. مرحله بندی سرطان پوست غیر ملانوم، بستگی به این دارد که آیا تومور دارای ویژگی های “خطرناک” خاص است یا اینکه تومور در پلک است.

درمان بر اساس نوع سرطان پوست غیر ملانوم یا سایر بیماری های پوستی تشخیص داده می شود:

 • کارسینوم سلول بازال
 • سرطان سلولی فلسی
 • کراتوز فعال

پس از تشخیص سرطان پوست غیر ملانوم، آزمایشات انجام شده برای تعیین اینکه سلولهای سرطانی در داخل پوست یا سایر قسمتهای بدن گسترش یافته اند، انجام می شود. فرآیند مورد استفاده برای پیدا کردن اینکه آیا سرطان در داخل پوست یا سایر قسمتهای بدن گسترش یافته است، مراحل نمایش نامیده می شود. اطلاعات جمع آوری شده از پروسه تعیین مرحله بیماری است، مهم این است که مرحله را بدانید تا برنامه ریزی کنید.

تست ها و روش های زیر ممکن است در فرآیند مرحله بندی استفاده شوند:

سی تی اسکن:

یک روش، که مجموعه ای از عکس های دقیق از مناطق داخل بدن را، از زوایای مختلف می گیرد تصاویر، توسط یک کامپیوتر به یک دستگاه اشعه ایکس متصل شده است. یک رنگ، ممکن است به داخل رگ تزریق شود یا بلعیده شود تا اندامها یا بافتها به وضوح نشان داده شوند؛ این روش توموگرافی کامپیوتری یا توموگرافی محوری کامپیوتری نامیده می شود.

MRI تصویربرداری رزونانس مغناطیسی:

یک فرآیند که از مغناطیس، امواج رادیویی و یک رایانه استفاده می کند، تا مجموعه ای از تصاویر دقیق مناطق موجود در داخل بدن را ایجاد کند، این روش، همچنین به نام تصویربرداری رزونانس مغناطیسی هسته (NMRI)، نامیده می شود.

بیوپسی گره لنفاوی:

برای کارسینوم سلول سنگفرشی، گره های لنفاوی ممکن است برداشته شوند و بررسی شود، که آیا سرطان به آنها گسترش یافته است، یا خیر.

سه راه وجود دارد که سرطان پوست در بدن گسترش یابد

سرطان می تواند از طریق بافت، سیستم لنفاوی و خون گسترش یابد.

بافت: سرطان، از آنجا شروع می شود که با رشد در مناطق مجاور شروع می شود.

سیستم لنفاوی : سرطان، از آنجا شروع می شود که وارد سیستم لنفاوی می شود. سرطان از طریق عروق لنفاوی به قسمت های دیگر بدن منتقل می شود.

خون : سرطان، از جایی شروع می شود که وارد خون می شود، سرطان از طریق رگ های خونی به سایر قسمت های بدن می رود. سرطان ممکن است به سایر قسمت های بدن گسترش یابد و هنگامی که سرطان به بخش دیگری از بدن گسترش می یابد، متاستاز نامیده می شود. سلول های سرطانی از جایی که شروع شد (تومور اولیه) از بین می روند و از طریق سیستم لنفاوی یا خون، حرکت می کنند.

سرطان، به سیستم لنفاوی وارد می شود، از طریق عروق لنفاوی عبور می کند و تومور (متاستاز تومور) را در قسمت دیگری از بدن ایجاد می کند؛ سرطان، به خون وارد می شود، از طریق رگ های خونی حرکت می کند و یک تومور (تومور متاستاز) را در قسمت دیگری از بدن ایجاد می کند.

تومور متاستاتیک، نوعی سرطان تومور اولیه است به عنوان مثال، اگر سرطان پوست به ریه گسترش یابد، سلول های سرطانی در ریه در واقع سلول های سرطانی پوست هستند، این بیماری سرطان پوست متاستاتیک است، نه سرطان ریه.

مرحله بندی سرطان پوست غیر ملانوم، بستگی به این دارد که آیا تومور دارای ویژگی های “خطرناک” خاص است، یا اینکه تومور در پلک است قرار گرفتن در معرض سرطان پوست غیر ملانوم که بر روی پلک است، متفاوت از مراجعه به سرطان پوست غیر ملانوم است، که بر سایر قسمت های بدن تاثیر می گذارد.

موارد زیر، شامل موارد بالای خطر سرطان پوست غیر ملانوم است، که بر روی پلک نیست:

 • تومور ضخیمتر از 2 میلیمتر است.
 • تومور، به عنوان سطح کلارک (به لایه پایین تر درمات) گسترش یافته است و یا سطح کلارک (در لایه چربی زیر پوست گسترش یافته است).
 • تومور، رشد کرده و در امتداد مسیرهای عصبی گسترش می یابد.
 • تومور، بر روی یک گوش یا یک لب که روی آن مو وجود دارد، آغاز می شود.
 • تومور ،دارای سلولهایی است که زیر میکروسکوپ، بسیار متفاوت از سلولهای طبیعی هستند.

بررسی گزینه های روش های درمان سرطان پوست

مراحل زیر، برای سرطان پوست غیر ملانوم که بر روی پلک نیست، استفاده می شود:

انواع مختلف درمان برای بیماران مبتلا به سرطان پوست غیر ملانوم و کراتوز فعال وجود دارد.

 • عمل جراحی
 • پرتو درمانی
 • شیمی درمانی
 • درمان فوتودینامیک
 • درمان بیولوژیک
 • درمان هدفمند

انواع جدید درمان در آزمایشات بالینی، مورد آزمایش قرار می گیرند، درمان سرطان پوست، ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند و بیماران ممکن است بخواهند در مورد شرکت در یک کارآزمایی بالینی فکر کنند. بیماران، می توانند قبل از شروع درمان، یا بعد از شروع درمان سرطان، وارد آزمایش های بالینی شوند ممکن است آزمون های پیگیری مورد نیاز باشد. انواع مختلف درمان برای بیماران مبتلا به سرطان پوست غیر ملانوم و کراتوز فعال وجود دارد و برخی از درمانها استاندارد هستند و بعضی از آنها در آزمایشات بالینی مورد آزمایش قرار می گیرند.

کارآزمایی بالینی، یک تحقیق است که به منظور کمک به بهبود درمان فعلی یا به دست آوردن اطلاعات در مورد درمان های جدید برای بیماران مبتلا به سرطان است هنگامی که آزمایشات بالینی نشان می دهد که درمان جدید بهتر از درمان استاندارد است، درمان جدید ممکن است به درمان استاندارد تبدیل شود. بعضی از آزمایشات بالینی، تنها برای بیمارانی که شروع به درمان نشده اند، باز هستند.

روش های انجام شش نوع درمان استاندارد برای درمان سرطان پوست

عمل جراحی :

یکی از روش های جراحی زیر ممکن است برای درمان سرطان پوست غیر ملانوم یا کراتوز فعال باشد:

جراحی میکروسکوپ:

تومور، از پوست در لایه های نازک بریده می شود، در طول جراحی، لبه های تومور و هر لایه تومور حذف شده از طریق میکروسکوپ برای بررسی سلول های سرطانی مورد بررسی قرار می گیرند. لایه ها همچنان برداشته می شوند تا سلول های سرطانی دیگر دیده نشوند در این نوع جراحی، بافت کمی از بین می رود و اغلب برای حذف سرطان پوست ،روی صورت استفاده می شود.

دفع ساده:

تومور، از پوست به همراه برخی از پوست های نرمال اطراف آن بریده می شود.

دفع اسفنج:

ناحیه غیر طبیعی پوست، با یک تیغه کوچک از سطح پوست برداشته می شود.

روش های درمان سرطان پوست

الکتریسیته ساکن و بافت برداری:

تومور، از پوست با یک کورت (یک ابزار تیز و قاشق شکل) بریده می شود سپس یک الکترود به شکل سوزنی برای درمان این ناحیه با جریان الکتریکی وارد می شود، که خونریزی را متوقف می کند و سلول های سرطانی را که در اطراف لبه زخم باقی می مانند، از بین می برد. این روند، می تواند در طول عمل جراحی یک تا سه بار برای از بین بردن تمام سرطان، انجام شود.

کرایوسرجری:

درمانی که از ابزاری برای بستن و نابود کردن بافت های غیر طبیعی، مانند؛ کارسینوما استفاده می کند این نوع درمان نیز کریوتراپی نامیده می شود.

جراحی لیزری:

یک روش جراحی که از یک پرتو لیزر، (یک پرتو باریک از نور شدید)، به عنوان یک چاقو استفاده می کند، تا بدون خونریزی در بافت یا برداشتن یک ضایعه سطح تومور را از بین ببرد.

پوست خراشی:

حذف لایه بالای پوست، با استفاده از یک چرخ چرخشی یا ذرات کوچک برای پاک کردن سلول های پوست.

درمان سرطان پوست با پرتو درمانی و شیمی درمانی

پرتو درمانی:

پرتودرمانی، درمان سرطانی است که از پرتوهای پر انرژی و یا انواع دیگر اشعه استفاده می کنند تا سلول های سرطانی را از بین ببرند یا از رشد آنها جلوگیری کنند.

دو نوع پرتو درمانی وجود دارد:

پرتو درمانی خارجی از یک دستگاه خارج از بدن برای ارسال تابش به سمت سرطان استفاده می کنند پرتودرمانی داخلی، که یک ماده رادیواکتیو بسته به سوزن، بذر، سیم، یا کاتر که مستقیما به سرطان استفاده می شود. روش پرتو درمانی بستگی به نوع سرطان دارد، پرتو درمانی خارجی برای درمان سرطان پوست استفاده می شود.

شیمی درمانی:

شیمی درمانی، یک درمان سرطانی است که از داروها برای جلوگیری از رشد سلول های سرطانی استفاده می کند، یا با کشتن سلول ها یا متوقف کردن آنها، از تقسیم شدن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که شیمی درمانی از طریق دهان یا تزریق داخل رگ یا عضله تزریق می شود، داروها وارد جریان خون می شوند و می توانند در سراسر بدن (شیمی درمانی سیستمیک) ،به سلول های سرطانی برسند. وقتی شیمی درمانی، به طور مستقیم به مایع مغزی نخاعی، یک عضو یا حفره بدن مانند؛ شکم قرار می گیرد، داروها عمدتا بر سلول های سرطانی در این مناطق تاثیر می گذارند، شیمی درمانی، برای سرطان پوست غیر ملانوم و کراتوز فعال، معمولا موضعی است (برای پوست در کرم یا لوسیون استفاده می شود). روش شیمی درمانی، بستگی به شرایط درمان دارد.

(داروهای مربوط به ویتامین) رتینوید، برای درمان کارسینوم سلول سنگفرشی پوست، مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین درمان های سرطان پوست در طب جدید

درمان فوتودینامیک:

درمان سرطانی است که از یک دارو و نوع خاصی از نور لیزر برای کشتن سلول های سرطانی استفاده می شود، داروهایی که تا زمانی که در معرض نور نباشند، فعال نیستند و به داخل رگ تزریق می شوند. این دارو در سلول های سرطانی بیشتر از سلول های طبیعی جمع آوری می شود؛ برای سرطان پوست، نور لیزر بر روی پوست روشن می شود و این دارو فعال می شود و سلول های سرطانی را می کشد، درمان فوتودینامیک، آسیب کمی به بافت سالم می رساند.

درمان بیولوژیک:

درمان بیولوژیک، درمانی است که از سیستم ایمنی بیمار برای مبارزه با سرطان استفاده می کنند، مواد ساخته شده توسط بدن و یا ساخته شده در یک آزمایشگاه برای تقویت و یا بازگرداندن دفاع طبیعی بدن علیه سرطان است این نوع درمان سرطان، بیوتراپی یا ایمونوتراپی نیز نامیده می شود. اینترفرون و ایمیویموود، عوامل بیولوژیکی برای درمان سرطان پوست هستند ؛ اینترفرون (با تزریق)، می تواند برای درمان کارسینوم سلول سنگفرشی پوست استفاده شود ممکن است برای درمان برخی از کارسینوم های کوچک سلول پایه استفاده شود.

درمان هدفمند:

هدف، نوعی درمان است که از مواد مخدر یا مواد دیگر برای حمله به سلول های سرطانی استفاده می کنند، درمان های هدفمند معمولا به سلول های طبیعی کمتر از شیمی درمانی و یا پرتودرمانی آسیب می رسانند.

هدف درمان:

مهار کننده انتقال سیگنال برای درمان کارسینوم سلول بازال استفاده می شود. مهار کننده های انتقال سیگنال، سیگنال هایی را که از یک مولکول به درون یک سلول منتقل می شوند، مسدود می کنند. ویسمودجیب و سیمودجیب می توانند، با مسدود کردن این سیگنال سلول های سرطانی را از بین ببرند و مهار کننده های انتقال سیگنال برای درمان کارسینوم سلول پایه استفاده می شوند.

منبع:

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x