/ مشاوره / فهرست دروس تخصصی رشته کارشناسی ساخت طلا و جواهرات
آنچه در این مقاله می‌خوانید

فهرست دروس تخصصی رشته کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهرات

نام درس:‌ زبان تخصصی– تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: مبانی طراحی جواهرات – تعداد واحد: ۳ واحد (پیش نیاز: تاریخچه جواهرات ایران و جهان)

نام درس: گوهر شناسی ۱– تعداد واحد: ۳ واحد

نام درس: گوهر شناسی ۲– تعداد واحد: ۳ واحد

نام درس: گوهر تراشی– تعداد واحد: ۲ واحد (پیش نیاز: گوهر شناسی ۱ و ۲)

نام درس: ارزیابی الماس– تعداد واحد: ۳ واحد

نام درس: کارآموزی ۱ – تعداد واحد: ۱ واحد (پیش نیاز: کارگاه زرگری ۱ و کارگاه ریخته گری ۲)

نام درس: کاراموزی ۲– تعداد واحد: ۱ واحد (پیش نیاز: کارآموزی ۲)

نام درس: پروژه ۱ (طراحی خلاق) – تعداد واحد: ۲ واحد (پیش نیاز: مبانی طراحی جواهرات )

نام درس: پروژه ۲ (طراحی بیونیک) – تعداد واحد: ۳ واحد (پیش نیاز: پروژه ۱)

نام درس: پروژه ۳ ( طراحی مد) – تعداد واحد: ۳ واحد

نام درس: پروژه ۴ (طراحی تجهیزات الحاقی) – تعداد واحد: ۳ واحد (پیش نیاز: پروژه ۱)

نام درس: پروژه ۵ (طراحی برای آینده) – تعداد واحد : ۳ واحد

نام درس: پروژه ۶ ( طراحی سرویس جواهرات)- تعداد واحد: ۳ واحد

نام درس: پروژه ۷ ( کار با تولیدی ها)- تعداد واحدها: ۴ واحد

نام درس: پروژه نهایی – تعداد واحد: ۴ واحد ( پیش نیاز: پروژه های ۲ تا ۷)

فهرست دروس اختیاری رشته کارشناسی پیوسته طلا و جواهرات

نام درس: روش تحقیق– تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: مدیریت تولید– تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: اصول بازاریابی و برندینگ– تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: حکمت هنر اسلامی – تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: روانشناسی خلاقیت– تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: مبانی و اصول کارآفرینی – تعداد واحد: ۲ واحد

نام درس: آشنایی با هنرهای سنتی ایران – تعداد واحد: ‌۲ واحد

نام درس: فرهنگ و هنر و هویت ایرانی – تعداد واحد: ‌۲ واحد

دانشجو موظف است از بین دروس اختیاری، ۶ واحد را به دلخواه انتخاب کند.

فهرست دروس عمومی رشته کارشناسی پیوسته طلا و جواهر

گرایش مبانی نظری اسلامی

نام درس: اندیشه اسلامی ۱ – ۲ واحد

نام درس: اندیشه اسلامی ۲– ۲ واحد

نام درس: انسان در اسلام – ۲ واحد

نام درس: حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

گرایش اخلاق اسلامی

نام درس: فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی – ۲ وحد

نام درس: اخلاق اسلامی – مبانی و تعلیم – ۲ واحد

نام درس: آیین زندگی – اخلاق زندگی – ۲ واحد

نام درس: عرفان عملی اسلام– ۲ واحد

گرایش انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران – ۲ واحد

آشنایی با قانون اساسی جمهوی اسلامی – ۲ واحد

اندیشه سیاسی امام خمینی – ۲ واحد

گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: ۲ واحد

تاریخ تحلیل صدر اسلام : ۲ واحد

تاریخ امامت: ۲ واحد

گرایش آشنایی با منابع اسلامی

نام درس: تفسیر موضوعی قران– ۲ واحد

نام درس: تفسیر موضوعی نهج البلاغه — ۲ واحد

نکته

۱-۲ درس به ارزش ۴ واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام

۲-۱ درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی

۳-۱ درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی

۴-۱ درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی

۵-۱ درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسلامی

آشنایی با برخی از دروس رشته کارشناسی پیوسته طلا و جواهر سازی

آشنایی با درس کارگاه طراحی پایه

یکی از دروس جالبی که در این رشته ارائه می شود، کارگاه طراحی پایه بوده که هدف آن، تقویت مهارت های ترسیمی، تجسمی، هماهنگی ذهن و دست، توانایی ترسیم احجام، پرسپکتیو، سایه و نور است. هدف این درس:

آشنایی با وسایل طراحی و آشنایی با خط و انواع آن و تناسب در طراحی، آشنایی با معانی خط و طرح

آشنایی با معانی نور و سایه و طراح معانی و حالات اشیا

آشنایی با مفهوم ترکیب بندی و شیوه های متداول طراحی

آشنایی با آثار هنرمندان معروف در معرفی و نشان دادن موارد فوق

آشنایی با درس کارگاه تخصصی

در درس کارگاه تخصصی، موارد زیر ارائه می شود که جالب توجه است:

آموزش طراحی از بدن انسان

اموزش طراحی اولیه قطعات مختلف نظیر انگشتر و دستبند

آموزش ترسیم از سه نما

آموزش روش های اتود زنی و ارائه طرح اولیه

آموزش ترسیم پایه برای مروارید و سنگ های مات

آموزش ترسیم پایه برای سنگ های قیمتی و شفاف

آموزش ترسیم یک طرح الگو برای تکرار در کار

آموزش سایه روشن کاری سطوح برجسته

آشنایی با درس کارگاه طراحی تخصصی ۲

کارگاه طراحی تخصصی ۲، درسی است که هدف آن، فراگیری تکنیک های سایه روشن و راندو است. سرفصل دروس عبارتند از:‌

آموزش طراحی سرویس با استقاده از موتیف

آموزش طراحی سرویس با استفاده از فرم های هم خانواده

آموزش سایه پردازی با روان نویس و خودکار

آموزش حجم پردازی با ماژیک راندو

آموزش حجم پردازی رنگی برای طلا و فلزات رنگین

آموزش خلاقیت و در طرح و ارائه

در این کارگاه، دانشجویان با شیوه ارائه دستی راندو و طراحی سرویس جواهرات آشنا می شوند.

آشنایی با درس کارگاه حجم سازی رشته کارشناسی طلا و جواهر سازی

هدف این درس، بدست آوردن تسلط کافی در ارائه و ساخت احجام پیچیده و تقویت قدرت خلاقه دانشجویان در تجسم سه بعدی و بهره مندی هر چه وسیع تر از این شیوه بیان هنری است.

سرفصل دروس عبارت است از:

آموزش مفاهیم و اصول بیان حجمی

روش ساخت احجام با مواد مختلف به منظور درک ارزش های یک حجم

پی بردن به ویژگی های فضای مثبت و منفی و معانی آنها

نقوش برجسته و قالب گیری از حجم به جهت مطالعه روی نقش منفی و تکثیر قالب مثبت

ساده سازی و تغییر شکل فرم ها

ترکیب احجام مختلف با یکدیگر

آشنایی درس متالوژی فلزات قیمتی

هدف این درس، آشنایی با مبانی تئوریک فرآیندهای متالوژیکی تولید زیور آلات است.

سرفصل های دروس عبارتند از:

مبانی تئوری خواص فیزیکی مواد

خواص مکانیکی مواد

ریخته گری فلزات (آلیاژ، عیار، کوره ها، روش های ریخته گری، بررسی عیوب قطعات)

تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن از قبیل نورد، اکستروژن و شکل دادن ورق.

جوشکاری و تکنیک های آن

پوشش های فلزی اعم از آبکاری و آندایز و پوشش های نوین غیر فلزی

آشنایی با درس کارگاه زرگری در رشته کارشناسی طلا و جواهرسازی

هدف از این درس جذاب، آشنایی با فرآیندهای پایه زرگری است. سرفصل های این درس عبارتند از:

واحدهای وزنی

آشنایی با ابزارهای رایج زرگری

کار با ابزارهای اندازه گیری

آلیاژ سازی و کنترل ویژگی های فلز قیمتی

تعیین عیار

روش های ذوب فلزات قیمتی

ریخته گری در ریژه

نورد

اصول نقشه خوانی و آنالیز طرح و تصویر

اره کاری

حدیده کاری

مفتول کشی و ساخت حلقه چه

لوله سازی

سوهان کاری و ابزارهای سایش فلزات

ایجاد بافت روی فلز

آلیاژ سازی لحیم

آشنایی با درس کارگاه مرصع کاری و جواهر نشانی

هدف از این درس، آشنایی با نحوه ایجاد طرح بر روی سطح فلز و نحوه نصب سنگ های قیمتی بر روی پایه های جواهر. سرفصل دروس عبارتند از:

روش های نوین موم کاری

نصب سنگ روی موم

روش های نوین ذوب

محاسبات میزان طلای سیلندر

ریخته گری تحت خلا

شستشوری سیلندر

جدا کردن قطعات از تنه اصلی

عملیات مقدماتی

عیب یابی و اصلاح قطعات معیوب

تمیز کاری قطعات

مونتاژ قطعات

پولیش کاری و شستشوی نهایی

آبکاری و عملیات تکمیلی

آشنایی با درس جواهرات سیمی و مهره ای

آشنایی با درس مدلسازی رایانه ای جواهرات ۲

در این درس موارد زیر تشریح می شود:

تشریح ابزارهای پیشرفته بخش transform

ترسیم مدال پیچیده با سبک های مختلف

استفاده از ابزارهای آماده موجود در بخش builder

چیدمان سنگ ها به صورت ریلی

روش ترسیم آویز به سبک ابری و سبدی

کاستن وزن اشکال پیچیده

روش ترسیم انگشتر سولیتر

روش ترسیم انگشترهای بمبه ای

روش ترسیم حلقه سرویس

ترسیم آویز و انگشتر فیوژن

هدف از این درس، ساخت زیورآلات با استفاده از مفتول های فلزی و نخ و سنگ های مهره ای است. سرفصل دروس عبارتند از:

ابزارهای مورد استفاده در زیور آلات مهره ای و مفتولی

آشنایی با انواع گره ها

اشکال رایج مهره ها

تناسب رنگی و ابعادی

استاندارد اندازه زیور آلات

ترکیب قطعات پیش ساخته با مهره ها

آشنایی با انواع لافت

بست و اتصالات

آشنایی با درس مدلسازی جواهرات با رایانه

سرفصل دروس عبارتند از:

روش و شرایط نصب برنامه

معرفی نرم افزارهای مختلف مناسب مدلسازی رایانه ای

تشریح بخش های نرم افزار

ابزارهای کمکی در ترسیم و مدیریت اشیا

قابلیت های بزرگ نمایی

تشریح احجام اولیه

فرمان های مربوط به ترسیم

تکنیک ترسیم آویز و مدال های ساده

برآورد وزن و کاستن وزن آویزهای ساده

ایجاد لامه بندی و راه قلم و چیدمان سنگ به صورت جوشیده

روش ترسیم حلقه و انگشترهای ساده

نورپردازی و رندر

اگر خواستید در رشته طلا و جواهر سازی در ایران مشغول به تحصیل شوید، ۳ راه پیش روی شما خواهد بود:

یکی در رشته کارشناسی پیوسته ساخت و طراحی طلا و جواهر از طریق آزمون سراسری تحصیل کنید.

دومی در موسسات آموزش عالی مجوز دار زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور، در این رشته مشغول به تحصیل شوید.

سومی در کلاس های آموزش عمومی یا خصوصی طلا و جواهر سازی شرکت کرده و به صورت عملی، با این صنعت جذاب و قیمتی، آشنا شوید.

اگر علاقمند به تحصیل در رشته طلا و جواهر سازی در خارج از کشور هستید، کشور آلمان در اروپا، یکی از مقصدهای خوب برای تحصیل در این رشته است.

تحصیل و فراگیری تکنیک های طراحی و ساخت طلا و جواهر، روز به روز همچون دنیای مد و لباس، مخاطبان بیشتری را جذب می کند و سرمایه گذاری بیشتری روی آن صورت می گیرد. با فراگیری این حرفه، فرآیند کارآفرینی فردی خود را تسریع بخشید.

منبع:

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x