/ دسته‌بندی نشده / فواصل رسمي مسابقات قایق رانی
آنچه در این مقاله می‌خوانید

فواصل رسمي مسابقات ، به رسميت شناخته شده توسط ICF به قرار ذيل مي باشند :

براي مردان : 200 – 500 – 1000 -5000 متر

براي زنان : 200 – 500 – 1000 – 5000 متر

 3. رقابت كنندگان ( مبارزان) :

 3-1- فقط اعضاي باشگاه ها يا انجمن هاي وابسته ، به همراه يك فدراسيون عضو ICF ، اجازه دارند تا در يك مسابقه جهاني ( بين المللي ) شركت نمايند.

3-2- يك مبارز ( شركت كننده) هميشه مجاز است تا به صورت انفرادي در مسابقات بين المللي شركت نمايد اما بايد در هر شرايطي اجازه ويژه فدراسيون ملي خود ( مذكر – مونث ) را بدست آورد.

3-3- يك شركت كننده ( مذكر – مونث ) چنانچه بتواند جواز فدراسيون اصلي خود را دريافت كند ، احتمال دارد از طرف فدراسيون خود در كشور خارجي شركت كند ، اين جواز بايد تا قبل از مورخ 30 نوامبر و قبل از سال ، به دفتر مركزي ICF و يك كپي از آن نيز به رياست محترم كميته مسابقات آبهاي آرام ارسال گردد.

3-4- چنانچه خود شركت كننده ( مذكر – مونث ) مدت 2 سال و يا بيشتر را در اين كشور خارجي زندگي كرده باشد ، در اين صورت تصويب فدراسيون اصلي او خيلي ضرورت ندارد .

3-5- يك شركت كننده ( مبارز ) ممكن است براي بيشتر از يك فدراسيون در هر تقويم سال و در رشته قايقراني شركت نكند. اين قانون درباره وضعيت يك شركت كننده ( مبارزي ) كه كشور اصلي خود را ترك نموده و در يك كشور ديگر ازدواج كرده و زندگي مي كند اعمال نمي شود .

او ( مذكر – مونث ) در این حالت مي تواند براي فدراسيون جديد خود بدون اينكه براي اين مساله مدت دو سال در انتظار باشد ، شركت كند.

3-6- اولين سالي كه يك شركت كننده مي تواند در دسته ( رده سني ) جوانان شركت كند سالي است كه مصادف با پانزدهمين سال جشن تولد او باشد و آخرين سال يك شركت كننده براي شركت در رده سني جوانان همزمان با هيجدهمين سال جشن تولد او باشد .

3-7- اولين سالي كه يك (master competitor) مي تواند در مسابقات شركت كند سالي است كه مصادف با سي و پنجمين سال تولد او باشد . اين رده هاي سني در گروه هاي پنج ساله مي باشند به عنوان مثال ( 35 الي 39 سال ) ( 40 الي 44 سال ) ( 45 الي 49 سال ) …

.4. مسابقات مختلط

4-1- مسابقات مختلطي كه در آن شركت كنندگان زن و مرد يا در قايقهاي يكسان و يا در رقابت با يكديگر شركت كنند ، مجاز شمرده نمي شوند.

5. تقويم مسابقات بين المللي:

5-1- قبل از مورخه يكم آگوست هر سال فدراسيون هاي ملي ، يك كپي از برنامه پيشنهاد شده مسابقات جهاني قايقراني براي سال آينده خود را براي دفتر ICF ( فدراسيون جهاني قايقراني ) و يك كپي ديگر از آن را به رياست كميته مسابقات آبهاي آرام ارسال خواهند داشت . در اصل ، اين تقويم در زمان برگزاري مسابقات قهرماني جهان يا بازيهاي المپيك براي سال آتي ( آينده) تدارك ديده خواهد شد.

5-2- ضمناً فدراسيون ها احتمال دارد تغييرات ناشي از پيشنهادات خود را تا مورخه 30 سپتامبر ارائه نمايند و بعد از اين مورخ تقويم به صورت نهايي بررسي و آنگاه انتشار مي يابد.رده ها ( دسته ها – كلاس ها ) – قوانين ساختاري و علائم تجاري 11

6. محدوديتها ( قوانين فني )

6-1- قايق هاي رسمي به رسميت شناخته شده توسط ICF به عنوان ( قايق هاي بين المللي جهان ) از قرار ذيل مي باشند :

براي مردان : K1 , K2 , K4 – C1 , C2 , C4

براي زنان : K1 , K2 , K46-2- نوع قايقK-1K-2K-4C-1C-2C-4

علائم تجاري : قوانين كلي

6-3- قايق ها و متعلقات آن احتمال دارد همراه با علائم تجاري ، تبليغاتي و متن هاي نوشتاري باشند

الزام جهت مسابقات آبهاي آرام ICF( به استثناي بازيهاي المپيك) :

6-4-دستورالعمل ها براي استفاده از هر گونه علائم تبليغاتي بر روي لباس ها وتجهيزات قايقرانان بايد بر اساس موارد ذيل باشد : 6-4-1- علائم تبليغاتي بايد طوري نصب شوند كه به موارد شناسايي فرد قايقران آسيب نرساند و همچنين بر روي نتايج مسابقات نيز تاثير نگذارد .6-4-2- ضمنا هر گونه درج علائم تبليغاتي درباره استعمال دخانيات و نوشيدني ها مجاز نخواهد بود .

الزام براي بازي هاي المپيك :

6-5-1- درج هر گونه علائم تبليغاتي – تجاري و يا هر چيز ديگر بر روي لباس ورزشكار، متعلقات و به طور كلي بر روي هر چيزي كه شخص ورزشكار و ساير شركت كنندگان در بازي هاي المپيك مي پوشند مجاز نمي باشد ضمنا اين امكان وجود دارد كه ورزشكاران براي شناسائي لوازم و تجهيزات خود مواردي بر روي آن ها بنگارند ولي اين نوشته نبايد بيشتر از فضاي نه سانتي متر را اشغال نمايد.6-5-1-1 لغت ( identification) به معناي نمايش عادي اسم – مشخصات – علائم تجاري – تبليغات و ساير مواردي است كه نشان دهنده شركت سازنده آن محصول باشد.

6-5-1-2 يونيفرم ورزشكاران و كليه افرادي كه در مقام رسمي هستند احتمال دارد حاوي نشان پرچم (NOC) آنها و يا با علائم المپيك (OCOG) و (…….) باشد . مقامات ICF احتمال دارد از يونيفرمي استفاده كنند كه بر آن علامت ( نشان ) فدراسيون جهاني درج شده باشد .6-6- كليه قايق ها ، تجهيزات و يا لباس ها يي كه داراي شرايط ذكر شده فوق نباشد ، شايستگي لازم جهت حضور در مسابقات ( رقابت ها ) را نخواهند داشت . ضمنا تيم ها ، مسئول كليه لوازم و تجهيزات مربوط به خود مي باشند .

7- ساختار قوانين فني

 7-1- (بدنه ) ( ديواره بيروني قايق ) : قسمت درازاي بدنه قايق هاي كاياك وكانو به صورت برجسته ( محدب ) خواهند بود (فقط افقي و عمودي)

7-2- (عرشه قايق ) : قسمت عرشه قايق نبايد بلندتر يا افقي تر از بلندترين نقطه لبه جلويي اولي نشيمنگاه ( محل نشستن فرد قايقران ) باشد .

7-3- نبايد از موادي خارجي در قايق ها استفاده نمود كه در نتيجه آن يك سري مزاياي غير منصفانه به برخي ورزشكاران داده شود .

7-4- استفاده از كليه لوازم الكتريكي و برق در هنگام مسابقه قايق ها ، ممنوع ميباشد . اين وسايل عبارتند از :- پمپ- ابزار ولوازم اندازه گيري سرعت – ابزارهاي اندازه گيري ساختگي- مانيتورهاي ( نمايشگر هاي ) اصلي ( مركزي )قايق هاي كاياك

7-5- اين قايق ها احتمال دارد داراي يك تيغه سكان باشند .قسمت بالايي تيغه سكان عقب قايق نبايد نازكتراز 10 ميلي متر براي قايق هاي K1 و K2 و يا 12 ميلي متر براي قايق هاي K4باشد

 اين نوع از قايق ها به گونه اي كه بتوان در داخل آن نشست و نه به صورتيكه بر روي آن نشست طراحي مي شوند.

قايق هاي كانو

7-6- قايق هاي كانو مي بايست به صورت قرينه و بر اساس محور طول آن ها ساخته شوند .

7-6-1- هر گونه استفاده از تيغه هاي سكان هدايت كننده و دستگاه ها و ابزار آلات هادي ديگر كه مسير قايق را تنظيم مي كنند ممنوع شده است همچنين اگر قايق داراي يك ( تير) در قسمت عقب باشد مي بايست به صورت مستقيم طراحي شوند حتي ممكن است اين قسمت تمام طول قايق را در بر گيرد ، البته اين قسمت تا اندازه 30 ميلي متر پايين تر از بدنه قايق طراحي نمي شود.

7-6-2- قايق هاي C-1 و C-2 ممكن است كاملاً باز باشند . حداقل طول اين شكاف (روزنه) (280 سانتي متر ) و لبه كناري آن حداكثر تا ( 5 ساتي متر) مي باشد .

7-6-3- قايق هاي C-4 نيز ممكن است كاملاً باز باشند .

حداقل طول شكاف اين دسته از قايق ها(30 سانتي متر ) و لبه كناري آن (6 سانتي متر ) مي باشند. البته قابل ذكر است كه اين قايق ها مي توانند چهار ميله قوي با پهناي حداكثر ( 7 سانتي متر ) نيز داشته باشند.

8- كنترل قايق قوانين فني

8-1- طول قايق هاي كانو و كاياك از قسمت سينه قايق گرفته تا قسمت عقب قايق اندازه گيري ( برآورد) مي شوند ، همچنين در اين برآورد كليه نوارهاي قسمت سينه قايق و يا ساير برآمدگي هاي ناحيه سينه ( عرشه ) و عقب قايق ( اگر وجود داشته باشد) نيز محاسبه مي شوند .

البته قابل ذكر است كه هر گونه فرم تيغه سكان كه استمرار طول يك قايق كاياك باشددر اين برآورد محاسبه نمي شود.

8-2- هيچگونه تغييراتي در قايق هاي كانو و كاياك پس از اندازه گيري ( بر آورد ) و وزن كردن آنها و قبل از اينكه مسابقات اتفاق افتاده باشد، پذيرفته نمي شود .

منبع :

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x